Zakoni
Pravilnik o polaganju ispita za kinološke suce uređuje način polaganja ispita za kinološke suce.

dijete_vodi_psa
Halo, komunal, susjedov pas cijelu noć zavija, dajte ga riješite. Psa, ne susjeda! - poziv je koji će Upravni odjel za komunal Varaždina učestalo čuti čim Grad izglasuje predloženu Odluku o držanju pasa i mačaka.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opasni i moguće opasni psi.
»opasan pas« može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom ...

Odredbe ovog Pravilnika Hrvatskoga kinološkog saveza za uzgoj i upis pasa određuju uzgoj čistokrvnih pasa prema priznatim standardima Međunarodne kinološke organizacije
(Federation cynologique international - FCI) i upis čistokrvnih pasa u Hrvatsku rodovnu knjigu (HR) i Hrvatsku uvjetnu rodovnu knjigu (HUR).

rep.jpgRep sa sretnim završetkom

Što je zakon, koji je stupio na snagu prije godinu dana, donio hrvatskim psima i njihovim vlasnicima? 

Ovim Pravilnikom se propisuje način označavanja pasa, oblik obvezne oznake za pse te sadržaj i oblik upisnika pasa.
Psi oštenjeni u razdoblju od 1. listopada 2003. godine moraju biti označeni mikročipom, čiji broj mora biti uveden u evidenciju ovlaštene veterinarske organizacije odnosno veterinarske ambulante privatne prakse ovlaštene za cijepljenje pasa protiv bjesnoće (u daljnjem tekstu: privatna praksa).

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Ovim se Zakonom uređuju odgovornost, obveze i dužnosti fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti; način postupanja sa životinjama; uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, prijevozu, obavljanju pokusa, klanju i usmrćivanju životinja, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima, na predstavama i natjecanjima životinja, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Ovim se Zakonom uređuje dobrobit životinja glede držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama.
Životinje, u smislu ovoga Zakona, jesu kralješnjaci i to: ribe, ptice i sisavci.

putovnica-za-pse
Prema pravilniku Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, hrvatski kućni ljubimci od četvrtka će prvi put imati svoje putovnice

Ovim se Pravilnikom propisuju pasmine i broj lovačkih pasa za lov na pojedinu vrstu divljači u određenim područjima, najmanji potreban broj lovačkih pasa za lov te način izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu prirođenih osobina.