Veterinar

Kastrirane ženke će se udebljati samo onda kada su hranjene ad libitum (koliko žele), a ako im se kontrolira prehrana i ako redovito vježbaju neće se udebljati

sterilizacija-i-kastracija

Kako se približava proljeće, tako postaju učestalija pitanja vlasnika kućnih ljubimaca o sterilizaciji kuja i mačaka. Pa evo nekoliko odgovora na ona najčešće postavljana. Osobno preporučujem sterilizaciju prije prvog tjeranja. Na taj način se smanjuje rizik od nastanka tumora dojke i neželjenog podmlatka. Uobičajeno je da kastriramo kujice u dobi od 6 mjeseci (manje rastom i ranije), a mace već u dobi od 5 mjeseci.

Rano kastrirani psi i mačke nisu osjetljiviji za infekcijske bolesti od nekastriranih.

Komplikacije kod same operacije su manje učestale nego kod starijih životinja (oticanje rane, reakcije na unutarnje šavove, oticanje skrotuma). Mlade životinje se oporavljaju brže od starijih. Rana kastracija ne zaustavlja rast, nema zaostajanja u rastu, već su mužjaci kastrati malo viši, a na rast kujica, kastracija u dobi od 6-7
mjeseci nema utjecaja.

Rano kastrirane mace su sklonije debljanju nego intaktne, a za pse se podaci u literaturi jako razlikuju. Za macane je zaključeno da im treba 28% manje kalorija u prehrani u odnosu na nekastrirane, a za ženke je taj postotak čak 33%. Na 11 klinika u SAD-u napravili su studiju na 8.000 kastriranih kuja i zaključili slijedeće:

Kastrirane kujice i psi imaju 2 puta veću vjerojatnost da budu debeli od intaktnih pasa. Ova je sklonost veća kod rane kastracije, nego kod one u zreloj pa i staroj dobi koju radimo recimo zbog piometre (kujice od 6 godina na dalje).

Promjer uretre kod muških mačaka koji je vrlo važan zbog moguće opstrukcije, također je jedno od pitanja kod rane kastracije, međutim potvrđeno je da je taj promjer jednak kod kastriranih i nekastriranih mačaka bez obzira na dob u kojoj su kastrirani. Urinarna inkontinencija kod kuja koja odgovora na terapiju estrogenom
je češća kod steriliziranih ženki u odnosu na intaktne pa je postojala bojazan da će se ranom sterilizacijom još više povećati broj takvih slučajeva.

Urinarna inkontinencija razvija se praktički isključivo kod velikih kuja, teških preko 20 kg. Inkontinencija može nastati već nekoliko dana nakon zahvata, ali može se razviti i godinama nakon operacije. Jednako često dolazi do inkontinencije bez obzira da li smo odstranili samo jajnike ili i jajnike i maternicu jer ulogu u nastanku tog poremećaja, između ostalih faktora, igra nivo cirkulirajućeg estrogena.

Kastracija prije prvog ciklusa možda povećava rizik za nastanak inkontinencije no nitko to još nije dokazao zbog premalog uzorka takvih pasa.

Kastrirane ženke će se udebljati samo onda kada su hranjene ad libitum (koliko žele), a ako im se kontrolira prehrana i ako redovito vježbaju neće se udebljati.
Da bi kujica ostala fit nakon kastracije neophodno je kontrolirano hranjenje i fizička aktivnost. Uz dobru kontrolu vlasnika nijedna ne bi trebala biti debela.

Izvor: Tamara Ferari-Miškulin, dr. vet. med.
Veterinarska ambulanta privatne prakse "Kućni ljubimci"
www.ferarica.com